26 juni 2024

Tarieven kinderopvang

Als je een kinderopvang Breda nodig hebt, kun je je kinderen naar de crèche brengen, maar ze ook onderbrengen bij een gastouder of een peuterspeelzaal. De meest gekozen opvang is het kinderdagverblijf.

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf kent 2 vormen: een groep met kinderen van dezelfde leeftijd en een groep met verschillende leeftijden. De grootte van de groep hangt af van de leeftijden en hoeveel begeleiders er zijn. Sinds 2019 is er 1 pedagogisch medewerker aangewezen per 3 baby’s. Bij de leeftijd van 7 jaar en ouder is er sinds 2019 een begeleider toegewezen van 1 op de 12 kinderen.

Kosten kinderdagverblijf

De prijzen voor een kinderdagverblijf lopen sterk uiteen. In 2021 geldt een maximaal uurtarief van €8,46 waar je kinderopvangtoeslag voor krijgt. Liggen de kosten voor het kinderdagverblijf hoger, dan krijg je de extra kosten niet vergoed. Ga niet onmiddellijk voor de goedkoopste maar kijk goed wat bij je situatie past en of je waar krijgt voor je geld.

Een kinderdagverblijf rekent vaak per dag of halve dag. Vraag na voor hoeveel uren je betaalt. Let er ook op of er sprake is van verplichte opvang tijdens de schoolvakanties. Vraag hoe flexibel je bent bij het afnemen van opvang als je te maken hebt met wisselende werktijden.

Gastouderopvang

Een gastouder ontvangt maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De meeste gastouders vangen de kinderen op in hun eigen huis maar sommigen komen ook aan huis. Indien een gastouder zelf ook kinderen onder de 10 jaar heeft, dan tellen deze mee voor het bepalen van de grootte van de groep.

Anders dan bij een kinderdagverblijf is een gastouder vaak beschikbaar voor het aantal uur dat jij bij voorkeur kiest. Vraag voor de zekerheid na hoe flexibel de gastouder hierin is en vraag ook de beschikbaarheid in schoolvakanties na. Wat als de gastouder ziek is? Regelt het gastouderbureau dan vervanging?

Peuterspeelzaal

In een peuterspeelzaal worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar waar ze worden voorbereid op school. De kosten zijn op dit moment nog lager dan bij het kinderdagverblijf. Peuterspeelzalen moeten in de toekomst samen met kinderdagverblijven aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Daarmee valt het onderscheid tussen de twee vormen weg. De prijs is momenteel nog inkomensafhankelijk en afhankelijk van het beleid van de gemeente. Bij een lager inkomen betaal je mogelijk een lager tarief.

Soms ben je verplicht tot het opnemen van een minimaal aantal opvangdagen. Vraag ook na of er extra kosten worden gerekend voor bijvoorbeeld een lunch. Sinds 2018 heb je ook recht op kinderopvangtoeslag als je je kind wilt laten opvangen bij de peuterspeelzaal en de gemeente niet in de kosten bijspringt. Let er wel op dat je kiest voor een kinderopvang dat geregistreerd staat.

Bron: kidsplein.nl